Menu

Algemene voorwaarden

 1. Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement accepteert de bezoeker de inhoud van de algemene voorwaarden. Ook als de verkrijging van een toegangsbewijs via derden tot stand is gekomen.
 2. Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn, de organisatie kan bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen en zij zijn dan ook verplicht deze te tonen.
 3. Medewerking met betrekking tot visitatie en fouillering is verplicht, anders geen toegang.
 4. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende)dranken en/of dieren is niet toegestaan.
 5. Het meebrengen en/of nuttigen van lachgaspatronen/ballonnen is niet toegestaan op het festivalterrein.
 6. Kledingstukken die teksten of tekens bevatten die naar het oordeel van de organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zouden kunnen zijn voor anderen en ontkleding tijdens het evenement is/zijn verboden.
 7. Het is niet toegestaan professionele audio of video opnamen te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 8. Het betreden van de locatie van het evenement en het bijwonen het evenement is op eigen risico, waaronder ook de eventuele pendelbussen die worden ingezet. In het geval dat de organisatie toch aansprakelijk gehouden kan worden, is haar eventuele aansprakelijkheid steeds beperkt tot 50.000 euro. Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen.
 9. De organisatie zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan.
 10. De organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
 11. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiliging)medewerkers te allen tijde op te volgen.
 12. In geval van overmacht in verband met ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum, een andere locatie of het evenement te annuleren.
 13. Uitsluitend in geval van annulering zal de organisatie het entreegeld aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit gebeurt binnen een redelijke termijn na de datum van het geannuleerde evenement en op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
 14. De organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en de bezoekers en deze te verspreiden, te bewerken en openbaar te maken.
 15. Roken in de tenten is verboden. Roken is alleen buiten de tenten toegestaan op het terrein. Bij overtreding volgt voor zover mogelijk onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel.
 16. Consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. Consumptiemunten zijn niet inwisselbaar voor geld.
 17. In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
 18. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Dit is slechts een beknopte versie van de algemene voorwaarden van de organisatie. Voor een volledige versie van de algemene voorwaarden kan de bezoeker zich tot de website van Confetti Fest richten of de Kamer van koophandel om een kopie verzoeken.